ביטוח התכולה נקבע בין היתר על פי שווי הרכוש בבית. לפניכם הצעדים שיש לבצע כדי לקבל הצעת מחיר לביטוח תכולה, על פי הרכוש שנמצא ברשותכם.