אם אתה זקוק לגישה לכלי הניהול המתקדמים של שורת הפקודה ב- vmware esxi (לדוגמא: ע"מ להפעיל שרותי FTP, לערוך את קובץ ה- hosts וכו') תאלץ להכין את השרת מראש, לפי השלבים הבאים.