1. מטענים שמחוברים לחשמל צורכים חשמל גם כאשר אינם אינם מחוברים למכשיר, לכן רצוי להוציא את התקע מהשקע כאשר לא מטעינים.
2. טלוויזיה , די וי די, מכשירי וידאו וכו', שאינם מנותקים מהכפתור הראשי או ממתג החשמל (סטנד ביי ) ממשיכים לצרוך חשמל גם כאשר אינם דלוקים . נתקו אותם מהכפתור הראשי או מהשקע עצמו.
3. מחשב צורך הרבה מאוד חשמל לכן מומלץ לכבות אותו כאשר אינו בשימוש.