נגמר המקום בדיסק של שרת ה- SQL שלכם ? יש סיכויי שהלוגים נפוחים. מדריך זה מסביר איך להפסיק את השימוש בקבצים אלה ולנקות אותם. שימו לב- הדבר ימנע יכולת שחזור מקבצים אלו (לבצע רק אם יש אמצעי גיבויי אחר!)