לפני שהאפליקציה הזאת הומצאה לא הייתם יכולים לדעת מי הוריד לכם את העוקב. מי עוקב אחריכם אבל אתם לא עוקבים אחריו.