הרבה אינם יודעים עדיים מהן מערכות סולאריות ביתיות.