אחרי שהתקנו את מערכת ה- OSSIM, ניתן לתזמן לה משימות סריקה שיבדקו באופן חיצוני את המערכות שברשת שלנו. סריקות מתוזמנות אלו יתריעו אם נמצאת מערכת שהיא פריצה