ישנן מספר שיטות לבצע הובלות קטנות. במאמר נבחן מספר שיטות לביצוע הובלות קטנות, ונאמוד את טיבה של כל אחת מהן.