לאחרונה נתקלתי בשגיאה ביצירת מכשיר וירטואלי חדש באנדרויד:
emulator: ERROR: unknown virtual device name: XXX
emulator: could not find virtual device named XXX

בעיה זו נובעת מכך שהאנדרויד יוצר את המכשיר הוירטואלי במקום אחד אך מנסה לקרוא אותו ממקום אחר.
במדריך זה אסביר איך לסדר את הבעיה הזו.