המאמר מסביר כיצד יש לפעול במצב בו יש 2 מתווכים ויותר על אותו נכס.