החלטת לנהל תביעה אזרחית בבית משפט?
(או שמא ההחלטה אינה בידך- במקרה בו אתה נתבע), כדאי שתעיין ברשימת כללים והדגשים להלן: