המדריך סוקר בעיות בסיסיות העלולות להופיע בשימוש במסכי הטלוויזיה והסברן, כגון העלמות תמונה, עיוות תמונה, הפרעות בתמונה וכו'.