מדריך זה יראה לכם כיצד תוכלו לצייר בקלות ציור מופשט של נוף הדומה לנוף שניתן לראות בחלק הדרומי של אילת. הצבעים שנבחרו בשביל ההדגמה הזו מתאימים לרהיטים אפורים וכריות אדומות. ניתן להחליף את הצבעים להתאים לרהיטים ולצבעים בחדר שלכם.