מדריך זה יראה לכם כיצד להשתמש בחומרים שיש לכם ביד בכדי להכין בזריזות כפר משחק.