נהיגה על מכונית על שלט דומה מאוד לנהיגה על רכב אמיתי, התנועות והאינסטינקטים של נהג אמיתי באים לידי ביטוי גם בנהיגה במכונית על שלט.