את פרחי הנייר האלו קל לעשות עם ילדים. אפשר לתקוע אותם אח"כ על קשים כדי שישמשו לסידור פרחים או ממתקים. אפשר להשתמש בשלושה מהם יחד במקום קשת לשים על עטיפה של מתנה.