את הקישוטים האלה ניתן לחבר אחד לשני וליצור שרשרת למסיבה או לסוכה.
תוכלו להכין כמה שתרצו!