אם עשינו את התרנגולת האדומה איך אפשר שלא לעשות את החזיר הירוק??