במדריך זה תלמדו כיצד להכין את הקשר הקדמי, האחורי ואת שני השילובים שלהם: הקשר הקדמי-אחורי ואת הקשר האחורי-קדמי.
מדריך פשוט ביותר.