מדריך זה יראה לכם איך להשתמש בסרגל בכדי למדוד, לצייר ולחתוך משולש שווה צלעות.