בדיקת כמות השמן היא פעולה בסיסית בהפעלת הרכב, מחסור בשמן עלול לגרום להתחממות המנוע ונזק יקר, לכן כדאי לדעת כיצד לבדוק את כמות השמן ברכב.
במדריך זה נלמד כיצד לעשות זאת בכמה צעדים פשוטים.