חוק המתווכים החדש שנכנס לתוקפו ב-1 באפריל 97' קובע שלושה קריטריונים לזכאותו של מתווך לדמי תיווך