במאמר זה, נתייחס למספר מאפיינים של שיטת הזכיינות, ויישומה בישראל. עוד נרחיב באשר ליתרונותיה של שיטת הזכיינות עבור החברה/הגוף המזכה מחד ועבור הזכיין מאידך.