זוהי פעולה בסיסית שכדאי ללמד את כלבכם.
פעולה זו קלה מאוד ללימוד מכיוון שהיא טבעית לכלב ומבוצעת בקלות.
"ארצה" זו פעולה חשובה מאוד אשר מכניסה את הכלב למצב פסיבי.