לפעמים אני מוצא את עצמי יושב ומחפש נוסחאות שפרחו מזכרוני.
לכן הוספתי מדריך שמראה את נוסחאות הכפל המקוצר ממעלה שניה.