דרך נוספת בה ניתן לאחוז מפרט של גיטרה. בסיסית יותר, אם כי פחות נכונה, מדרך א'.