מדריך זה יסביר על חיבור המחשב לטלוויזיה ועל כל סוגי הכבלים והיציאות.