ג'אגלינג זה תחביב שקשה ללמוד משום שהוא דורש נסיון וקוארדינציה. הסוד הוא לעבור מכדור אחד לשניים ומשניים לשלושה.