מבחינים בשלושה קריטריונים עיקריים לפיהם שופטים יין: מבט או מראה, ארומות וטעמים. מדריך זה דן בתחושת היין בפה - בטעמים, בטאנינים ועוד