מהם שלבי ההתחברות בפרוטוקול HTTP.
מצריך ידע קודם הקשור לרשתות.