מדריך זה יסביר כיצד להכין צבעוני מקיפולי נייר,
מדריך זה טוב להכרת קיפול ה"מחיצה" (Squash fold).
ניתן להדביק את הפרח לנייר בשביל תמונה או בכדי להכין כרטיסי ברכה חמודים.