מדריך זה יעיל למי שכבר חולה ואף יעיל הרבה יותר למי שמרגיש שהוא עומד לחלות...