חתולים שורטים ספות מכיוון שהם צריכים חפץ להשחיז עליו את ציפורניהם ומה טוב יותר מספת העור היקרה שלכם.
מדריך זה יסביר כיצד למנוע מחתולכם היקר לשרוט את הספות בבית.