המידע הזה יכול להיות שימושי למי שעורך מסיבת כיתה .