מדריך זה יסביר איך לקפל כוכב מגן בעל 6 פינות בעזרת דף A4.
ניתן להשתמש בכל מלבן בעל אותם פרופורציות.