אתם חייבים חופש. אבל נאלצים לדחות אותו בשנה עד שיתרת ימי החופשה שלכם תכנס ?
הנה דרך בטוחה להוציא גימלים ....