את הדגם הבסיסי הזה ניצור ללא עזרה של תוכנות מחשב מתוחכמות או מדפסת.
נשתמש רק בנייר הערות פשוט בכדי למדוד את החלקים.
בסוף הבניה של הדגם ניתן לכסות בעיסת נייר ולצבוע.