מדריך בסיסי זה יסביר כיצד לשנות הגדרת פריסת העמוד בוורד.
לאחר קריאת המדריך תדעו כיצד לשנות את כיוון הדף (לאורך ולרוחב), להזיז את השוליים, לשנות את גודל הדף, להגדיר אזור הדפסה, לתת כותרת להדפסה ועוד.