כאשר מעצבים אתר אינטרנט יש לתת חשיבות עליונה לצבע.
צבעים מפעילים תגובות פסיכולוגיות ושימוש לא נכון יכול לפעול לרעתך, הנה כמה צעדים שיעזרו לך לבחור בצבעים הנכונים.