כאשר כמה תוכניות פתוחות על שולחן העבודה שלך, ניתן לעבור בינהן.