מדריך פריצה לקשוחה 4.0 - 4.1 למשתמשי חלונות עם תוכנת Limera1n

שימו לב שהתוכנה רק מבצעת פריצה (Jailbreak) למכשיר ומתקינה את הסידיה והיא לא מבצעת פריצה למודם (Unlock)

המדריך תומך במכשירים הבאים
iPod touch 3G
iPod touch 4G
iPhone 3GS בוטרום ישן ובוטרום חדש
iPhone 4G
iPad

יש לוודא לפני :
1. תוכנת Limera1n , ניתן להוריד מהאתר: http://limera1n.com
2. גירסא אחרונה של itunes10 , ניתן להוריד מהאתר: http://apple.com
3. קושחה 4.0 - 4.1 מותקנת על המכשיר.