מדריך זה יסביר כיצד להכין ציפור מנייר המנפנפת בכנפיים במשיכת זנבה.