פייסבוק מאפשרת לכם לראות דף פרופיל המשותף לכם ולאדם נוסף.
הדף יכיל את כל התמונות ששניכם מופיעים בהם, אירועים ששניכם מוזמנים אליכם, חברים משותפים וכדומה.