חניה ברוורס אינה חניה פשוטה ובמיוחד לנהגים חדשים.
מדריך זה יסביר כיצד לחנות את הרכב ברוורס מאחורי מכונית במקביל למדרכה - המדריך מיועד לנהגים חדשים ולנהגים וותיקים המעוניינים לשמוע חוות דעת נוספת.