הBIOS - Basic Inpu-Output System היא תוכנה שמוטמעת ברכיב האלקטרוני ואחראית על הקלט והפלט של המחשב.