בתחתית המסך נמצא סרגל הכלים שבו מופיעים כל האייקונים של התוכנות הרצות כרגע ואייקונים של תוכנות שנמצאות בסרגל כלים לגישה נוחה.
אם אתם חשים שהאייקונים האלו גדולים מדי ורוצים להקטין אותם, מדריך זה יסביר כיצד לעשות זאת.