לפעמים נשלחת אליך כתובת מחבר, שמסתבר שהיא כתובת מסוכנת ועלולה להדביק את המחשב שלך בוירוס. יש דרך לדעת האם כתובת מסוימת מסכנת את המחשב שלך.