כמעט כל סוג ברזל חשוף לחלודה או בלעז קורוזיה למדו איך בצעדים פשוטים אפשר למנוע או להפסיק תהליך קורוזיה