מאפיין אדיר שהרבה אנשים לא מכירים בווינדוס 7 הוא תצוגה מקדימה של תמונות.
ניתן בעזרת קומבינציה קלה של מקשים להציג תמונות בהגדלה בלי ללחוץ עליהן - מקל מאוד על עבודה איתן.