כמה צעדים פשוטים שביצוע יומי שלהם ישמור על היופי הנעורים והחוסן לאורך זמן.